VOCEA CARE NE UNEȘTE.

Ooops ! You forgot to enter a stream url ! Please check Radio Player configuration

LIVE

Topul celor mai importante proiecte aprobate astăzi de Cabinetul Recean

Cabinetul de Miniștri condus de premierul Dorin Recean s-a întrunit astăzi, 28 februarie, în ședință pentru a aproba mai multe proiecte importante.

Vocea Basarabiei vă prezintă mai jos principalele decizii luate de Cabinetul Recean:

Cabinetul de miniștri a aprobat Planul de acțiuni al Guvernului și Planul național de dezvoltare pentru anii 2023-2025

Documentul a fost elaborat pentru a operaționaliza prevederile Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, Programului de activitate a Guvernului „Moldova vremurilor bune” și angajamentelor internaționale, inclusiv Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, Agenda de Asociere RM-UE 2021-2027, angajamentelor care derivă din statutul de țară candidată pentru aderare la UE și Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030. 

 Printre obiectivele incluse în Planul național de dezvoltare se numără îmbunătățirea condițiilor de trai, crearea unui sistem de protecție socială solid și incluziv, asigurarea unei guvernări eficiente, incluzive și transparente, precum și edificarea unui sistem de justiție echitabil, incoruptibil și eficient. În total, Planul cuprinde 10 obiective generale și etapele necesare pentru realizarea acestora. Implementarea Planului național de dezvoltare va fi evaluată anual, prin intermediul indicatorilor de rezultat și impact setați pentru fiecare obiectiv specific.

Republica Moldova a încheiat ultima etapă de pregătiri necesare pentru controlul coordonat în punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița

Guvernul Republicii Moldova a finalizat procedurile naționale interne ce se impun pentru intrarea în vigoare a Acordului privind controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița. 

După ratificarea Acordului în Parlamentul României, părțile vor putea pune în practică acest tratat internațional.

Acordul va accelera și facilita traversarea frontierei comune prin efectuarea controlului coordonat al traficului după principiul „oprire unică”. Tratatul va contribui la asigurarea securității la frontiera moldo-română, care este un segment important al frontierei externe a Uniunii Europene, și va consolida eforturile de prevenire și contracarare a criminalității transfrontaliere. Nu în ultimul rând, documentul va facilita lanțul logistic de aprovizionare, în contextul crizei generate de invazia rusă în Ucraina.              

Guvernul a aprobat noul Regulament de punere în aplicare a Codului vamal

Prezentul Regulament va asigura o armonizare deplină a legislației vamale și va facilita procesul de integrare în piața comună a Uniunii Europene. Aceasta din urmă va contribui la  dezvoltarea în continuare a comerțului internațional, în special cu Uniunea Europeană, prin simplificarea, modernizarea și standardizarea proceselor în domeniul vamal”, susține ministra Finanțelor, Veronica Sirețeanu.  

Regulamentul cuprinde prevederi referitoare la reglementarea mecanismelor de eliberare, suspendare, retragere, modificare și anulare a autorizației de operator economic autorizat; modul de emitere a deciziilor privind aplicarea legislației vamale; factorii pe baza cărora se aplică drepturi de import sau de export; modul de constituire a garanțiilor vamale; procedura de rambursare și remitere a datoriei vamale; regulile privind plasarea mărfurilor sub un regim vamal; procedurile speciale; organizarea și planificarea controlului vamal etc.

Întreprinderile mici și mijlocii din Moldova vor avea acces la un fond de creditare cu dobândă redusă, susținut de stat

Executivul a aprobat, la inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Regulamentul Fondului pentru Antreprenoriat și Creștere Economică a Moldovei (FACEM), administrat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, care va oferi credite, dar și compensații totale sau parțiale a costurilor creditelor sau alte avantaje de finanțare oferite întreprinderilor.

Prin intermediul acestui nou program, întreprinderile din domeniile strategice și prioritare ale economiei naționale vor avea acces facilitat la finanțarea afacerilor cu potențial de creștere și dezvoltare, respectiv vor fi create și menținute locuri de muncă. 

Executivul a aprobat regulamentul privind gestionarea deșeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz

Componentele autoturismelor scoase din uz vor fi colectate, sortate și reciclate, astfel încât mediul ambiant să fie cât mai puțin afectat. Documentul aprobat, la inițiativa ministerului Mediului, creează cadrul juridic favorabil pentru reutilizarea metalelor, valorificarea componentelor mașinilor vechi și stimularea economiei circulare.  

Datele Agenției de Mediu arată că, din 2014, se atestă o creștere continuă a ponderii autoturismelor mai vechi de 10 ani.  Astfel, în 2014, din totalul mașinilor – 68,5% aveau o vechime de peste 10 ani, iar în  2018 cota lor a crescut până la 79,7%.

Guvernul oferă mai multe facilități pentru elevii și agenții economici implicați în învățământul dual

Elevii din învățământul dual vor beneficia de un pachet social care include burse de studii, cazare în căminul instituției și o remunerație de formare profesională nu mai mică decât salariul minim pe țară. În același timp, angajatorii își vor reduce costurile aferente pregătirii brațelor de muncă necesare.

Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, cadrul normativ pentru implementarea Legii cu privire la învățământul dual în Republica Moldova. Acesta include criteriile privind conformitatea agentului economic pentru asigurarea calității formării profesionale prin învățământ dual și Regulamentul privind modul de compensare a cheltuielilor unităților din învățământul dual.

Normele de cheltuieli pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale vor fi indexate cu 28,7%

Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, majorarea cu 28,7% a normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale, conform indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent. 

Normele de cheltuieli se referă la asigurarea cu produse alimentare, medicamente, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse igienico-sanitare, jocuri și jucării și sunt utilizate pentru instituțiile sociale de toate tipurile și nivelurile.

Originea mărfurilor care circulă între statele membre GUAM va fi determinată în baza unui protocol, aprobat de Guvern

Cabinetul de miniștri a votat, la inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Protocolul de stabilire a regulilor de determinare a țării de origine a mărfurilor pentru Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele membre ale Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică (GUAM). 

Acesta va contribui la facilitarea schimburilor de mărfuri dintre Republica Moldova și țările membre GUAM (Georgia, Ucraina, Republica Azerbaidjan). 

Un alt scop al protocolului acestui acord este de a dezvolta cooperarea economică și comercială pe baza egalității și beneficiului reciproc, dar și de a crea condiții pentru libera circulație a bunurilor și serviciilor. 

Guvernul facilitează participarea producătorilor de film la coproducții cinematografice europene

Atragerea investițiilor străine în proiectele cinematografiei naționale va fi înlesnită, iar producătorii autohtoni de film vor putea contribui atât din punct de vedere artistic, cât și financiar la operele țărilor străine. Executivul a aprobat, la inițiativa Ministerului Culturii, ratificarea Convenției Consiliului Europei privind coproducția cinematografică, adoptată la 30 ianuarie 2017.

Convenția reprezintă un instrument juridic interstatal care stabilește condițiile de obținere a statutului de coproducție, drepturile coproducătorilor asupra operei cinematografice, precum și cota contribuției fiecărui coproducător. 

Executivul susține ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Comitetul internațional al Crucii Roșii

Guvernul a aprobat, la inițiativa ministerului Muncii și Protecției Sociale, proiectul care prevede ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Comitetul Internațional al Crucii Roșii privind statutul, privilegiile și imunitățile Comitetului Internațional al Crucii Roșii în Republica Moldova, semnat pe 11 ianuarie 2023.

Documentul stabilește cadrul legal după care va activa Comitetul Internațional al Crucii Roșii în țara noastră și asigură acordarea acelorași privilegii și imunități ca și în cazul altor organizații internaționale prezente în Republica Moldova: imunitatea de jurisdicție, inviolabilitatea bunurilor imobile, scutiri fiscale, scutiri vamale, facilități de comunicații.

Republica Moldova va opera zboruri regulate dinspre și înspre Marea Britanie și Irlanda de Nord

Cabinetul de miniștri a aprobat, la inițiativa ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, semnarea unui Acord privind serviciile aeriene între Guvernele celor două state.

Astfel, vor fi asigurate premisele necesare creării unei piețe unice pentru transportul aerian între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Totodată, aceasta va contribui la consolidarea relațiilor diplomatice și economice între cele două state.

„Republica Moldova dispune de Acorduri încheiate în domeniul prestării serviciilor aeriene cu 20 de state. Numărul lor este în permanentă creștere, recent fiind aprobată și semnarea acordului cu Statele Unite ale Americii, în acest sens”, a subliniat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Lilia Dabija.

Cabinetul de miniștri a aprobat ratificarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Programul „UE pentru sănătate”

Asocierea la acest program va permite Republicii Moldova să participe la toate concursurile de proiecte lansate, ceea ce va contribui la fortificarea capacităților sistemului de sănătate, prin îmbunătățirea rezilienței acestuia și a eficienței resurselor, inclusiv pentru sporirea gradului de pregătire la situațiile de urgență. De asemenea, cu ajutorul acestui program se va îmbunătăți capacitatea de prevenire a bolilor, în special a cancerului, va fi consolidată forța de muncă în domeniul sănătății, promovată transformarea digitală și va fi facilitat accesul la medicamente și dispozitive medicale. 

Bugetul programului pentru perioada 2021-2027, în valoare de 5,3 miliarde de euro, este destinat entităților și organizațiilor neguvernamentale din domeniul sănătății din țările UE sau din țările terțe asociate la program. Republica Moldova va avea acces la finanțare pe poziție de egalitate cu statele membre ale UE.

Facilități fiscale și vamale la importul echipamentelor de apă și canalizare, aprobate de Guvern

Decizia Executivului va facilita inițierea procedurilor de achiziții de servicii și lucrări pentru proiectul menționat, ce presupune construcția stațiilor de epurare în municipiile Soroca și Comrat și facilități igienice pentru circa 100 de școli și 25 de instituții medicale. Obiectivul acestui proiect este în egală măsură un mediu mai curat și cetățeni mai sănătoși, a punctat prim-ministrul Dorin Recean. 

„Procedurile de achiziții pentru realizarea proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, pe care noi îl considerăm unul ambițios și grandios, nu pot fi lansate în lipsa unor reglementări normative ce ar stabili mecanismul de scutire de TVA și de taxe vamale la importul și livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor necesare”, a argumentat ministra Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Lilia Dabija.

Consiliul Fondului rutier are o nouă componență

Aceasta include 8 reprezentanți ai autorităților publice centrale de specialitate – Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, UTA Găgăuzia.  

Totodată, în noua componență nominală a Consiliului au fost incluși și 3 reprezentanți ai asociațiilor obștești şi ai patronatelor din domeniul transporturilor şi drumurilor, câte unul din partea Uniunii Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova, Asociației Patronale a Drumarilor din Republica Moldova și unul din partea Congresului Autorităților Locale din Moldova.

Autor

Articole similare

spot_img

cele mai populare

Preluarea textelor de pe pagina www.voceabasarabiei.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.voceabasarabiei.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite și cele electronice vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia Vocea Basarabiei.