VOCEA CARE NE UNEȘTE.

Ooops ! You forgot to enter a stream url ! Please check Radio Player configuration

LIVE

Auditul de la Moldovagaz. Curtea de Conturi: Cheltuieli nejustificate de milioane de lei și mai multe documente dispărute

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a audiat S.A. Moldovagaz. În rezultat, s-a constatat că unele activități, procese și proceduri, precum și tranzacții, concepute, create și realizate de SA Moldovagaz și persoanele responsabile de guvernanță, nu au întrunit în totalitate criteriile de conformitate care guvernează acest holding.

Totodată, s-a stabilit că mai multe documente importante lipsesc, precum și investiții nefundamentate și nejustificate în valoare de 815,8 milioane de lei.

Auditorii, pe parcursul misiunii de audit, au atestat lipsa unor documente ca rezultat al distrugerii acestora conform legislației în vigoare, ridicarea de către organele de urmărire penală, lipsa rapoartelor financiare și documentelor primare aferente activităților economice ale întreprinderilor din stânga Nistrului, necontrolate de SA Moldovagaz și a actelor de verificare între SA Moldovagaz, Gazsnabtranzit și Concernul Moldovagaz cu SA Gazprom și Tiraspoltransgaz, pentru perioadele 1994-1998 și 2005-2013, etc”, se arată în raportul remis de CCRM.

Totodată, în raport se subliniază că în perioada 2011-2021 în sistemul gazelor naturale au fost realizate investiții capitale în valoare totală de cca 3.6 mld. lei (fără TVA), inclusiv 524,7 mil. lei realizate de SA Moldovagaz, restul de 3,1 mld. lei au fost realizate de întreprinderile din sistemul de transport și distribuție a gazelor naturale.

În structura investițiilor capitale realizate în sistemul gazelor naturale în perioada 2017-2021 ponderea majoră o dețin reparațiile capitale care au constituit 742,9 mil. lei (sau 45,1%), fiind urmate de dezvoltarea rețelelor de gaze de 254,2 mil. lei (sau 15,4%), construcțiile noi de 235,7 mil. lei (sau 14,3%), procurări de 223,7 mil. lei (sau 13,6%), reconstrucție/ modernizare de 125,8 mil. lei (sau 7,6%), active nemateriale de 55,2 mil. lei (sau 3,4%) și proiectarea de 9,8 mil. lei (sau 0,6%).

Totodată, în aspectul întreprinderilor din sistemul gazelor naturale, ponderea majoră o dețin investițiile capitale efectuate de SRL Moldovatransgaz cu 771,6 mil. lei (sau 46,8%), fiind urmată de SA Moldovagaz cu 209,7 mii lei (sau 12,7%), SRL Chișinău – gaz de 199,9 mii lei (sau 12,1%), SRL Ialoveni – gaz cu 99,8 mil lei (sau 6,1%), SRL Bălți – gaz cu 77,1 mil. lei (sau 4,7%) și alte întreprinderi.

Probele colectate de audit relevă că din totalul investițiilor capitale realizate de întreprinderile din sistemul gazelor naturale, în perioada de referință, doar investițiile în valoare totală de 2772,1 mil. lei sau 77,3% au fost acceptate de către ANRE în scopul recuperării prin tarif, iar investițiile în valoare de 815,8 mil. lei, au fost considerate și apreciate ca neplanificate, nefundamentate și nejustificate conform, și pe deplin, fiind aplicate neconform criteriilor de evaluare. Un exemplu elocvent al investițiilor efectuate în lipsa surselor de recuperare a costurilor reprezintă investițiile capitale pentru construcția clădirii de tip oficiu a S.A. Moldovagaz din str. Pușkin 64, mun. Chișinău.

Mijloacele planificate pentru a fi utilizate în construcția acestei clădiri au fost permanent în creștere. Astfel, în anul 2005, Consiliului de administrație al SA Moldovagaz planifica alocarea până la 5 mil. euro sau circa 63 mil. lei pentru lucrările de proiectare și construcție a clădirii. În anul 2006 în baza documentației de proiect a fost determinat costul orientativ al construcției de 230,9 mil. lei cu suprafața totală de 12,7 mii m2. În anul 2013, documentația de proiect a fost modificată, prin majorarea suprafeței construcției până la 13,5 mii m2. În final, în anul 2018, valoarea investițiilor suportate a constituit 445,6 mil. lei.

Ca urmare a lipsei documentelor în original aferente licitațiilor desfășurate în perioada 2011-2015, contractelor și proceselor-verbale de executare a lucrărilor pentru perioada 2009-2015 privind lucrările de construcție a clădirii, auditul public extern a fost limitat de a verifica și a se expune asupra conformității investițiilor capitale efectuate de SA Moldovagaz la obiectivul construit”, se mai arată în raport.

De asemenea, CCM subliniază că nu sunt justificate nici investițiile efectuate în valoare totală de 20,7 mil. lei în clădirea administrativă din or. Ungheni cu suprafața totală de 963,9 m2.

Conform proiectului elaborat în anul 2011, valoarea estimată a lucrărilor de construcție a însumat 17,3 mil. lei, fiind planificată darea în exploatare a obiectului la finele anului 2016. Pe parcursul executării lucrărilor, ca urmare a unor modificări în proiect, valoarea de deviz a obiectului a fost ajustată la 27,3 mil. lei, însă la 21.03.2016 s-a decis conservarea obiectului”, mai notează instituția.

Totodată, CCM subliniază că pierderile comerciale înregistrate la Moldovagaz sunt condiționate de trei factori principali: consumul fraudulos de gaze, eficiența scăzută a măsurărilor, imposibilitatea asigurării la nivelul actual a controlului perfect asupra procesului de utilizare a gazelor cu metodele disponibile în prezent.

Din totalul consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale de 446,9 mil. m3 în valoare de 1940,1 mil. lei înregistrate la OSD, în perioada 2011-2021, ANRE a aprobat 215,6 mil. m3 de gaze în valoare 917,4 mil. lei ca consum tehnologic și pierderile tehnice normative de gaze naturale în rețelele de distribuție, ceea ce constituie doar 48,2% din cele efectiv înregistrate. Astfel, valoarea pierderilor la distribuția gazului acceptate în scop tarifar a constituit doar 919,3 mil. lei, iar valoarea pierderilor supranormative a constituit 1022,8 mil. lei.

Deci, volumul pierderilor efective la distribuția gazelor naturale în perioada 2011-2021 a depășit de 2 ori volumul pierderilor normative acceptate în scopuri tarifare, totuși acestea au avut o tendință de descreștere de la 347% (2014) până la 126% (2021) din valoarea normativelor aprobate de ANRE”, ”, mai scrie în raport.

Conform analizelor efectuate de audit s-a constatat că, SA Moldovagaz a înregistrat în perioada anilor 2011-2021 pierderi din diferențele de curs valutar în sumă de circa 3148,3 mil. lei, preponderent aferente datoriilor pentru gazele procurate. De exemplu, în perioada 2014-2021 SA Moldovagaz a înregistrat de la diferențele de curs valutar al datoriilor față de SA Gazprom și SRL Factoring Finance cheltuieli de 8725,5 mil. lei și venituri de 6183,0 mil. lei, rezultatul financiar fiind pierdere de 2542,5 mil. lei. De menționat că pierderile financiare respective sunt direct dependente de corectitudinea determinării valorii datoriilor pentru gazele naturale procurate.

În concluzie Curtea de Conturi a subliniat următoarele.

Conform datelor evidenței contabile a SA Moldovagaz din datoriile înregistrate la 31.12.2021 pentru procurarea gazelor naturale în sumă de 590,8 mil. dolari, doar datoriile în sumă de 14,6 mil. dolari s-au format pentru livrările de gaze efectuate în prima jumătate a anului 1999 – până la formarea SA Moldovagaz, restul datoriilor s-au format în perioada de activitate a SA Moldovagaz, dintre care 144,8 mil. dolari pentru livrările din perioada 01.07.1999 – 31.12.2007, 394,1 mil. dolari pentru livrările efectuate în anii 2011-2015, iar 37,3 mil. dolari reprezintă datorii curente aferente livrărilor pentru decembrie 2021.

Analiza datelor prezentate de SA Moldovagaz pe perioada 2011-2021 a permis identificarea următorilor factori principali ce au influențat neachitarea consumului curent al gazelor naturale:

  1. neachitările consumatorilor pentru gazele consumate care au însumat circa 1519,878 mil. lei, dintre care 103,121 mil. lei reprezintă creanțe compromise decontate;
  2. devierile tarifare aferente gazului consumat (diferența între prețul inclus în tarif și prețul real achitat) – circa 1.876,8 mil. lei;
  3. devieri tarifare aferente diminuării tarifelor cu devierea pozitivă a valorii gazelor – 774,9 mil. lei;
  4. valoarea pierderilor supranormative a gazelor naturale, inclusiv cu suspiciuni de consum fraudulos, neacceptate de ANRE în scopuri tarifare în sumă de 1022,8 mil. lei;
  5. investiții nefundamentate de SA Moldovagaz și neacceptate de ANRE în scopuri tarifare – 815,8 mil. lei, dintre care investiții în clădirea SA Moldovagaz – 445,6 mil. lei, precum și în clădirea administrativă din mun. Ungheni – 20,7 mil. lei;
  6. cheltuieli ce nu țin de activitatea de întreprinzător, ajustate în scop fiscal conform declarațiilor VEN de întreprinderile din sistemul SA Moldovagaz –  1.000,2 mil. lei;
  7. cheltuieli aferente diferenței între cursul de schimb al valutei și cursul oficial al BNM – 102,7 mil. lei, neacceptate în scopuri tarifare în perioada anilor 2011-2014;
  8. dobânzi și comisioane aferente creditelor neacceptate în tarif – 64,1 mil. lei;
  9. cheltuielile pentru remunerarea muncii neacceptate spre recuperare prin tarif în perioada 2017-2021 în sumă de 246,2 mil. lei, etc.

Deși în ultimii trei ani se atestă o eficientizare a cheltuielilor și investițiilor efectuate de grupul SA Moldovagaz, acestea nu sunt în măsură să elimine efectele gestiunii neconforme și ineficiente a patrimoniului societății efectuate în perioada anilor 1999-2018.

Citește și: Echipa de audit al datoriilor istorice ale MoldovaGaz către Gazprom, se află într-o vizită de documentare la Chișinău

Autor

Articole similare

spot_img
spot_img

cele mai populare

Preluarea textelor de pe pagina www.voceabasarabiei.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.voceabasarabiei.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite și cele electronice vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia Vocea Basarabiei.