Primele rapoarte de monitorizare a transparentei și responsabilității autorităților publice locale din Republica Moldova, recepționate

02 Iunie 2021 16:28 1850 0 Ultima modificare 05 Iulie 2021 15:46

Participanții programului de consolidare a capacităților organizațiilor societății civile în domeniul bunei guvernări au prezentat primele rapoarte de monitorizare a autorităților publice locale din Republica Moldova. Este vorba de monitorul civic Svetlana Olaru din Ungheni, care a monitorizat Consiliul raional Ungheni și primăria orașului Ungheni și Irina Bejan, ce a monitorizat Consiliul raional Cahul și Primăria municipiului Cahul.

În opinia Irinei Bejan, președinte al Asociației obștești „Asociația băștinașilor din Taraclia de Salcie", procesul de monitorizare și evaluare a transparenței și a accesului la informație de către Consiliul raional Cahul și Primăria municipiului Cahul a fost unul foarte interactiv și ambițios. Interactivitatea s-a datorat în mare parte instruirilor calitative, de la cadrul legal privind asigurarea transparenței și a accesului la informație a unui APL, până la cunoștințe minuțioase privind achiziții publice, etica profesională, conflictul de interese, procesul bugetar etc.

„Seminarele de pregătire ne-a oferit posibilitatea să realizăm rapoarte de calitate, care să reflecte cât mai real situația la zi a instituțiilor evaluate. Acest proces de învățare și aplicare a cunoștințelor ne va permite ulterior să gestionăm informațiile oferite de către Consiliul raional și Primărie în folosul public. Noi suntem deja pregătiți să dăm calificative adecvate muncii depuse de către aleșii locali și funcționarii publici, care sunt obligați prin lege să lucreze în folosul cetățeanului. Exercițiul ne-a pregătit pentru noi acțiuni asupra asigurării transparenței decizionale și accesului la informație de către autorități”, a spus Irina Bejan.

Svetlana Olaru, monitor civic în raionul Ungheni, spune că participarea sa în cadrul proiectului a avut ca scop să se dezvolte ca cetățean activ, să însușească noi abilități de analiză și cercetare pentru perfecționarea aptitudinilor civice. „Efectuarea în termenii stabiliți a raportului de monitorizare a transparenței Primăriei municipiului Ungheni și Consiliului raional Ungheni se datorează receptivității și disponibilității funcționarilor publici care pe parcursul elaborării raportului au demonstrat corectitudine și profesionalism. Sper ca pe viitor să se reducă indicatorii de transparenta nerealizați. Practicile bune din alte localități sa fie implementate și la Ungheni pentru a obține performanțe la capitolul „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați”,  spus Svetlana Olaru.

În cadrul programului rapoarte de monitorizare a transparenței și responsabilității sunt făcute pentru 32 APL de nivelul II și 60 APL de nivelul I.

Programul, care are ca scop consolidarea rolului de watch-dog al unui grup de 30 de organizații ale societății civile, se desfășoară în cadrul proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați”, implementat de către IDIS „Viitorul” și finanțat de către Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

Proiectul este implementat în perioada septembrie 2020 – iulie 2021.

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.

Programul oferă în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Acest comunicat de presă a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

© 2018 Vocea Basarabiei

Autentificare

Utilizator *
Parola *
Ține-mă minte