BNS: Numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie în 2020 a înregistrat o diminuare de 10,4%

16 Aprilie 2021 14:31 195 0

În anul 2020 educația timpurie a fost organizată în 1485 de instituții, din care 808 unități cu statut de creșă-grădiniță, 568 grădinițe, 90 școli-grădinițe, 17 centre comunitare și 2 creșe. Comparativ cu anul 2019 rețeaua de instituții de educație timpurie a înregistrat modificări, în special, a crescut numărul de grădinițe (cu 25 unități) și a scăzut numărul de creșe-grădinițe (cu 21 unități). 

Potrivit Biroului Național de Statistică, după destinație, educația timpurie s-a desfășurat în 1474 instituții cu destinație generală, 4 – sanatorială și 7 – specială. În același timp, au fost completate cu copii 6441 de grupe, din care 6375 grupe cu destinație generală, 16 grupe – sanatorială și 50 grupe – specială. Din cele 50 de grupe cu destinație specială, 13 grupe au fost orientate spre compensarea deficienţelor de vedere, câte 12 grupe – de vorbire și de intelect, 7 grupe – de auz și câte 3 grupe – locomotorii și alte deficiențe.

Din totalul de 1485 de instituții de educație timpurie, 1470 unități (sau 99,0%) aparțin sectorului public, iar dintre acestea 337 unități au funcționat în mediul urban și 1133 unități ‒ în cel rural (22,9% și, respectiv, 77,1%). Instituţiile de învăţământ private (15 unități) au funcționat doar în mediul urban. În perioada 2015-2020, la general, numărul de instituții de educație timpurie este în creștere cu 24 unități, în mediul urban ‒ cu 23 unități.

Numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie în anul 2020 a fost de 134,2 mii persoane, înregistrând o diminuare cu 15,5 mii sau cu 10,4% comparativ cu anul precedent. Reducerea numărului de copii din instituțiile de educație timpurie este evidentă atât în unitățile din mediul rural (cu 9,0 mii sau cu 11,6% față de 2019), cât și în cele din mediul urban (cu 6,5 mii sau cu 9,0%). Totodată, numărul de copii înscriși în instituțiile private a constituit 1,1 mii persoane, fiind în creștere cu 4,7% față de anul 2019.

Puțin peste jumătate dintre copiii din instituțiile de educație timpurie au fost înscriși în instituțiile din mediul rural (51,1%) și au fost de sex masculin (51,8%).

© 2018 Vocea Basarabiei

Autentificare

Utilizator *
Parola *
Ține-mă minte