În Republica Moldova, autoritățile de reglementare nu sunt pe deplin independente, studiu

05 Februarie 2021 12:45 314 0

În Republica Moldova, autoritățile de reglementare sunt caracterizate în mare parte de un echilibru destul de neregulat și de instabil în sensul respectării principiilor de independență și de responsabilitate. Acestea nu sunt pe deplin independente de Guvern și Parlament, nici totalmente subordonate, operând la o distanță echilibrată. Este o concluzie a studiului „Autoritățile independente și de reglementare din Moldova. Interacțiunea și conlucrarea cu Parlamentul Republicii Moldova” realizat în cadrul proiectului „Suportul societății civile acordat Parlamentului Republicii Moldova în promovarea reformelor economice și evaluarea agențiilor independente de reglementare”, implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.

Studiul este o analiză a activității agențiilor independente și de reglementare din Republica Moldova din perioada 2013-2020. Au fost analizate: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE); Banca Națională a Moldovei (BNM); Curtea de Conturi (CCRM); Consiliul Concurenței (CC) și Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA).

Potrivit studiului, în mare parte autoritățile analizate prezintă caracteristici asemănătoare în ceea ce privește organizarea instituțională, interacțiunea cu Parlamentul, modalitatea de raportare, finanțare și de contestare a deciziilor. O abordare diferită reprezintă durata mandatului organelor de conducere. S-a constatat că cele patru instrumente  ce contribuie  la independență: structura instituțională, independența reală, bugetul și angajarea personalului, nu se aplică coerent în cadrul acestor autorități. Iar cele  patru  instrumente  ce  contribuie  la responsabilitate: raportarea, auditul performanței și evaluarea financiară, soluționarea litigiilor și consultările nu sunt aplicate consecvent de către autoritățile analizate.

Deși legislația Republicii Moldova prevede criterii obiective și clare pentru destituirea sau excluderea unui membru din Consiliul de administrație sau din funcția de conducere al Consiliului de administrație al autorităților independente și de reglementare, s-au atestat cazuri când încercările de demitere au fost deschise abuzului. Sub pretextul scoaterii instituțiilor de stat de sub influența oligarhică, s-a propus destituirea din funcție a persoanelor de conducere din mai multe autorități independente și de reglementare, printre care și autoritățile examinate în studiu.

Dintre cele cinci autorități examinate, patru  prezintă  raportul  anual  în  Parlament. Aici s-a constatat că nu există cerințe pentru conținut sau structura raportului prezentat în Parlament. Excepție de la responsabilitatea raportării în legislativ o reprezintă AITA, care este o asociație profesională și raportează direct propriei Adunări Generale. Totodată, aceste patru autorități de reglementare, care raportează în Parlament, și-au exprimat îngrijorarea precum că instanțele de judecată le suspendă deciziile, fapt care subminează eficiența activității lor.

Fortificarea capacităților instituționale rămâne a fi una dintre cele mai mari provocări ale autorităților independente sau de reglementare. Chiar dacă în majoritatea cazurilor, selectarea de către Parlament a personalului de conducere a autorităților independente este precedată de organizarea unui concurs, totuși, de multe ori, învingătorii sunt apropiați a unor partide sau grupuri politice care formează majoritatea în Parlament și sunt persoane care nu au profesat niciodată în domeniul reglementat.

În pofida faptului că a fost efectuat un șir de modificări legislative sub aspectul fortificării independenței ANRE, s-a observat o fluctuație suspectă a numărului de directori ai Consiliului de Administrație, numiți și eliberați în perioada anilor 2017-2020. Totodată, eliberarea concomitentă din funcție a cinci directori ai ANRE în perioada anului 2018, înainte de expirarea mandatului, denotă faptul că unele aspecte de influență politică totuși persistă.

BNM, în vederea asigurării unui echilibru între îndeplinirea corespunzătoare, independentă și neîntreruptă a sarcinilor legale atribuite autorităților administrației publice și atragerea la răspundere penală a angajaților, trebuie să redefinească infracțiunile de serviciu și condițiile de intervenire a răspunderii penale pentru actele de corupție comise de către angajați în exercitarea funcțiilor. O altă problemă întâmpinată în activitatea BNM este transcenderea limitelor controlului judecătoresc până la examinarea oportunității actelor Băncii Naționale.

Activitatea CCRM poate fi caracterizată ca fiind una care răspunde exigențelor, așteptărilor și provocărilor în ceea ce privește auditarea modului de administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public. Deși noua lege care reglementează activitatea instituției a fost adoptată relativ recent, în 2017, aceasta deja a fost supusă mai multor modificări care au avut scopul de a-i consolida capacitatea de follow-up, de a stabili un mecanism mai eficient de executare a Hotărârilor emise și de a spori gradul de independență financiară a acesteia.

S-a constatat că cel mai scăzut nivel de salarizare al angajaților se atestă la Consiliul Concurenței, ceea ce duce la schimbarea frecventă a personalului și în consecință la lipsa personalului calificat, problemă strâns legată de insuficiența resurselor financiare pentru a putea oferi o motivare atractivă și o stabilitate confortabilă angajaților profesioniști.

Activitatea AITA a fost marcată în ultimii ani de mai multe dispute între asociație și autoritățile publice de reglementare în domeniul transporturilor, din cauza că AITA, fiind una dintre cele mai mari organizații necomerciale din Republica Moldova, își desfășoară activitatea caracteristică unei organizații comerciale, având și atribuții tipice unei autorități publice și care are o pondere semnificativă în procesul de luare a deciziilor din domeniul transporturilor. Reieșind din toate acestea, se cere ca nivelul de transparență al activității AITA să fie îmbunătățit.

Proiectul „Suportul societății civile acordat Parlamentului Republicii Moldova în promovarea reformelor economice și evaluarea agențiilor independente de reglementare” este sprijinit financiar de către Fundația Soros Moldova.

Fundația Soros Moldova promovează valorile societății deschise, sprijină democrația, susținând ideile inovative și încurajând vizionarii, care produc schimbări pozitive, pentru ca Moldova să devină un loc mai bun pentru trai.

Responsabilitatea pentru conținutul acestei publicații aparține autorilor și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros.

© 2018 Vocea Basarabiei

Autentificare

Utilizator *
Parola *
Ține-mă minte