Care cetățeni ai Republicii Moldova pot intra în România în această perioadă

24 Iunie 2020 13:58 2466 0 Ultima modificare 24 Iunie 2020 13:59

Structurile Poliţiei de Frontieră Române pot permite accesul pe teritoriul statului român a cetăţenilor Republicii Moldova în scop de tranzit, cu respectarea cadrului normativ aplicabil şi a prezentării documentelor care dovedesc scopul călătoriei (tranzitului).

Într-un răspuns oferit portalului businessmoldova.eu, citat de tvrmoldova.md, Poliţia de Frontieră Română mai menţionează că documentarea fiecărui caz în parte şi dispunerea de măsuri în consecinţă se face în momentul prezentării în punctul de trecere a frontierei, în baza înscrisurilor/documentelor doveditoare prezentate.

În ce priveşte intrarea pe teritoriul României, Poliţia de frontieră română precizează că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi ţinând cont de contextul actual, cetăţeniilor străini din statele Non-UE, respectiv care nu aparţin spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, precum şi apatrizilor, le poate fi permisă intrarea pe teritoriul României, doar în situaţiile de excepţie prevăzute expres în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 476 din 16.06.2020, la art. 2 pct. 2 al Anexei nr. 3 – ,,Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc, dacă sunt:

  1. membri de familie ai cetăţenilor români;

  2. membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;

  3. persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţile, ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit dreptului U.E.;

  4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

  5. personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

  6. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;

  7. pasageri care călătoresc din motive imperative;

  8. persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.

    Persoanele cu dublă cetăţenie, moldoveană şi română, pot călători în condiţiile prevăzute pentru cetăţenii români de Hotărârea nr. 31 din 22.06.2020 a Comitetului Naţional pentru situaţii Speciale de Urgenţă, privind instituirea excepţiei de la măsura carantinării/izolării (http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/1823-lista-statelor-exceptate-de-la-masura-de-carantina-22-06-2020) şi cu respectarea prevederilor actului normativ menţionat anterior, arată sursa citată.

© 2018 Vocea Basarabiei

Autentificare

Utilizator *
Parola *
Ține-mă minte