Asociația Patronală a Transportatorilor și Serviciilor Auxiliare solicită de urgență reluarea transportului rutier de persoane în trafic internațional

22 Mai 2020 17:41 1225 0 Ultima modificare 22 Mai 2020 17:47

Asociația Patronală a Transportatorilor și Serviciilor Auxiliare, solicită Guvernului Republicii Moldova și Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică anularea prevederii care vizează suspendarea până la 30 iunie 2020 a transportului rutier de persoane în trafic internațional prin servicii regulate, regulate speciale, ocazionale și în regim taxi.

Astăzi, mai mulți transportatori s-au adunat în fața Gării Feroviare pentru a desfășura un protest. Ulterior circa 30 de autocare au pornit prin oraș. Șoferii au fost ghidați de polițiști.

Protestul a avut drept scop sensibilizarea autoritatilor cu privire la necesitatea reluării curselor auto de transport de pasageri în trafic internațional, cu respectarea măsurilor igienico-sanitare.

Potrivit  constatărilor Asociației, dacă până la pandemie 70% din transporturile de persoane se efectuau pe cale ilegală, în prezent acestea ocupă 99% din volumul transporturile rutiere internaționale.

Transportatorii consideră că în schemele de promovare a curselor ilegale, neautorizate de Comisia pentru Situații Excepționale, sunt implicate persoane din conducerea Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Poliției de Frontieră și altor instituții. Ei spun că vor cere compensarea din contul bugetului de stat a pierderilor pe care le-au avut companiile de transport internațional din cauza că staționează mai bine de două luni, transmite realitatea.md

 

La data de 15 mai 2020, în conformitate cu Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică, a fost adoptată Hotărârea nr.11 al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. La pct.19 al acestei hotărâri s-a indicată că Se menține până la 30 iunie 2020 suspendarea curselor aeriene regulate de pasageri, charterelor aeriene regulate de pasageri, rutelor feroviare internaționale de transport de pasageri, transportului rutier de persoane în trafic internațional prin servicii regulate, regulate speciale, ocazionale și în regim taxi, cu relansarea treptată în funcție de situația epidemiologică (i), reciprocitate privind regimul comunicării prin curse aeriene regulate cu statele corespondente (ii), restricțiile privind accesul cetățenilor străini în Republica Moldova (iii), regimul de autoizolare a persoanelor ce intră sau tranzitează teritoriul Republicii Moldova (iv), restricțiile privind accesul cetățenilor Republicii Moldova în statele corespondente.”

Considerăm că prevederile pct.19 și anume Se menține până la 30 iunie 2020 suspendarea transportului rutier de persoane în trafic internațional prin servicii regulate, regulate speciale, ocazionale și în regim taxi” al Hotărârii nr.11 al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică depășesc riscul real pentru sănătatea publică, încălcând un șir de drepturi fundamentale a persoanelor fizice și juridice cu privire la libera circulație și deplasare într-o perioadă atât de dificilă. Mai mult ca atât, aceste prevederi creează impedimente cetățenilor Republicii Moldova și a altor state de a se reîntoarce la familiile sale. Amintim că în Republica Moldova până la 15 mai 2020 pe o perioadă de 2 luni a fost introdusă starea de urgență care avea drept scop diminuarea riscurilor și stoparea răspândirii virusului covid-19, iar menținerea restricțiilor de transportare internațională după finisarea stării de urgență, pe o perioadă suplimentară de o lună și jumate (până la 30 iunie), depășește orice limită logică și legală, care provoacă doar dificultăți și va duce inevitabil la colapsul sistemului transportului și la falimentul persoanelor juridice din sectorul dat.

Conform unor studii efectuate de Asociația Patronală a Transportatorilor și Serviciilor Auxiliare în colaborare cu operatorii de transport internațional, până la pandemia virusului covid-19, majoritatea operatorilor de transport de persoane se aflau în prag de insolvență, la care se mai adaugă problemele actuale generate de pandemie, aducând probleme majore cu lichiditățile și profitabilitatea IMM-urilor din domeniul transporturilor.

Conform datelor Organizației Mondiale a Comerțului, economia globală (PIB) se va contracta drastic în 2020 cu până la 8%, iar comerțul global se va diminua cu până la 32% în 2020 ca urmare a pandemiei virusului covid-19. APTSA reiterează impactul grav asupra transportului, generat de această criză.

Transportul rutier internațional de persoane și operațiunile de turism cu autocare au scăzut cu 100%, provocând scăderea veniturilor tot cu 100% în perioada de izolare, cele mai afectate fiind companiile care operează curse regulate internaționale și servicii turistice cu autocarele.

Precizăm, că transporturile cu autocarul sunt prima verigă și ramura de bază care realizează dreptul la circulație și deplasarea persoanelor. Anume transportul terestru cu autocarul este modalitatea principală de deplasare a cetățenilor Republicii Moldova, precum și a persoanelor din Uniunea Europeană. La fel, deplasarea cu autocarul este ales de companiile turistice din Republica Moldova ca instrumentul de bază pentru atingerea scopurilor sale. Totodată, la moment, există și un număr mare de curse regulate autorizate, care sunt solicitate, însă din cauza restricțiilor, nu pot fi efectuate. Având în vedere prețul accesibil, calitatea și flexibilitatea serviciilor oferit, dar și restricțiile, operatorii de transport sunt în imposibilitatea de a transporta cetățenii Republicii Moldova, conform curselor autorizate, aceștia fiind transportați de operatorii de transport din țările care au ridicat restricțiile introduse.

Concetățenii noștri sunt transportați masiv de transportatorii neautorizați de persoane. Astăzi, din cauza restricțiilor introduse, fenomenul transportului ilegal de persoane a luat o amploare enormă, fiind necontrolabil și având un efect negativ asupra societății și sănătății publice. Dacă până la pandemia noului coronavirus, 70% din transporturile de persoane se efectuau pe cale ilegală, în prezent aceste transporturi ocupă 99% din volumul transporturile rutiere internaționale. Astfel restricțiile introduse au creat un impact negativ asupra societății și sănătății publice, căci din cauza dezvoltării transportului neautorizat de pasageri, se mărește și riscul de răspândire în masă a virusului covid-19. Transportatorii ilegali nu respectă nici o cerință de prevenire răspândirii virusului și nu respectă regulile și instrucțiunile introduse. Prin urmare, interdicțiile introduse de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică au un efect diametral opus de cel pe care ar trebui să-l atingă. Logic și corect ar fi permiterea efectuării curselor internaționale de transport cu introducerea anumitor reguli și instrucțiuni bine definite, iar unica soluție pentru deplasarea cetățenilor acasă să fie apelarea la transportatorii neautorizați, asumându-și riscul îmbolnăvirii.

În altă ordine de idei, evidențiem că una din problemele reale și iminente pentru operatorii de transport rutier este falimentul acestora care, pe fond scăderii dramatice a cererii de transporturi rutiere, cauzate de transportul ilicit de persoane și a interdicțiilor introduse de autoritățile Republicii Moldova, face ca IMM-urile din domeniu să se afle în pragul insolvenței.

Asociația Patronală a Transportatorilor și Serviciilor Auxiliare precizează că statele membre a Uniunii Europene, precum și vecinii noștri de la Est și Vest, deja la momentul de față, au întreprins măsuri importante de ridicare a restricțiilor în domeniul transporturilor internaționale. În prezent, astfel de restricții drastice introduse prin pct. 19 al Hotărârii nr.11 al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se păstrează doar în Republica Moldova.

Relevant este faptul că Comisia Europeană în Instrucțiunea sa privind restaurarea treptată a serviciilor de transport și conectivitate, a precizat necesitatea asigurării echivalenței și echității în aprecierea operatorilor de transport și furnizorii de servicii, care furnizează servicii similare pentru aceeași rută (pct.21). Obiectivul de bază trebuie să fie siguranța sporită, claritate și predictibilitate pentru pasageri, evitarea discriminării și păstrarea condițiilor de concurență echitabilă.1

Totodată, conform pct.12 al Instrucțiunii Comisiei Europene Toate modurile de servicii de transport ar trebui să fie reluate treptat cu prioritate, sub rezerva implementării efective a unor măsuri proporționale și eficiente pentru a proteja sănătatea lucrătorilor și a călătorilor în transport.”

Pct.13 al Instrucțiunii Comisiei Europene prevede că „În consecință, măsurile care ar putea restricționa operațiunile de transport, precum și măsurile de protecție și prevenire legate de sănătate, ar trebui să rămână limitate, în domeniul de aplicare și durata lor, corelativ cu limitările necesare pentru a proteja sănătatea publică. Pe lângă faptul proporționalității, toate măsurile ar trebui să fie, de asemenea, motivate în mod corespunzător, transparente, relevante și specifice modului, nediscriminatorii și să păstreze condiții de concurență echitabile pe piața unică.”

Pct.21 al Instrucțiunii Comisiei Europene prevede că „În conformitate cu principiile menționate supra, măsurile de limitare trebuie să fie proporționale și specifice după mod, în loc de măsuri prohibitive generale care duc la paralizia serviciilor de transport în UE, ar trebui identificate opțiuni de operare a transportatorilor în siguranță. Un exemplu ar putea fi curățarea intensă și regulată, dezinfectarea și ventilația adecvată a vehiculelor, în loc să interzică în întregime serviciile de transport relevante. Această abordare ar trebui să permită orientarea către sursele de risc, permițând în același timp revenirea treptată a activităților economice și zilnice obișnuite. O cooperare strânsă între autoritățile de sănătate și transport, precum și părțile interesate vor fi cruciale în această privință.”

În setul său de reguli pentru Respectarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului în cadrul crizei sanitare COVID-19, Consiliul Europei enunță la pct.2.1. că „Chiar și într-o situație de urgență, principiul legalității trebuie să prevaleze. Este un principiu fundamental al unui stat de drept, faptul că acțiunile acestuia trebuie să fie în conformitate cu legea. „Legea” în acest context include nu numai acte a Parlamentului, dar și, de exemplu, decretele de urgență ale executivului, cu condiția că acestea să fie constituționale. Multe constituții prevăd un regim juridic special (sau regimuri) care împuternicește executivul cu anumite atribuții în cazul unui război sau al unui dezastru natural major sau al unei alte calamități. De asemenea, este posibil ca legiuitorul să adopte legi de urgență concepute special pentru a face față crizei actuale, care depășesc normele legale deja existente. Orice nouă legislație de acest fel ar trebui să fie în conformitate cu constituția și cu standardele internaționale și, dacă este cazul, să fie supusă revizuirii Curții Constituționale. Dacă parlamentul dorește să autorizeze guvernul să se abată de la legislația cu majoritate specială (sau legislația adoptată în urma unei alte proceduri speciale), aceasta trebuie făcută cu majoritatea necesară pentru adoptarea legislației sau după aceeași procedură specială.” 2

Conform pct.2.2. al setului de reguli, Consiliul Europei stipulează că „În timpul stării de urgență, guvernele pot primi o putere generală de a emite decrete prin forța legii. Acest lucru este acceptabil, cu condiția ca aceste puteri generale să aibă o durată limitată. Principalul scop al regimului de stare de urgență (sau deopotrivă) este de a opri dezvoltarea crizei și de a reveni, cât mai repede, la normalitate. Necesitatea prelungirea stării de regim de urgență ar trebui să fie supusă controlului parlamentar. Este interzisă o executare perpetuare și indefinită a puterii excepționale a executivului. În timpul stării de urgență, nu numai puterea guvernului de a legifera trebuie să fie limitată de durata stării de urgență, dar orice act adoptat în timpul stării de urgență ar trebui să includă limite clare despre durata măsuri excepționale/prohibitive introduse (clauză de apus). Într-adevăr, după încheierea situației de urgență, se poate justifica continuarea aplicării anumitor măsuri specifice, vizate, dar o astfel de extindere ar intra în competența parlamentului prin procedurile obișnuite.”

La fel, jurisprudența CEDO de nenumărate ori a demonstrat că restricționarea drepturilor de către statele membri ale Consiliului Europei, pot fi efectuate doar cu anumite limitări și cu respectarea anumitor principii cum ar fi: un raport rezonabil între scopul urmărit și mijloacele alese, scopul urmărit trebuie să fie legitimi și să nu afecteze substanța dreptului. Totodată orice limitare adusă, trebuie să fie motivată și argumentată și nu doar declarativă. Totuși cu părere de rău, constatăm că Hotărârea nr.11 al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică are un caracter derizoriu și un conținut vag fără motive temeinice, care provocă doar urmări morbide pentru operatorii de transport și concomitent pentru cetățenii de rând al Republicii Moldova și a celor străini care se află pe teritoriul Republicii Moldova. Pct. 19 al Hotărârii contestate, eludă situația reală și argumentele aduse de persoanele care suferă direct de aceste restricții.

Prin urmare, observăm că și Comisia Europeană și Consiliul Europei atenționează statele membri despre necesitatea strictă de a urma principiile legalității, iar orice restricție introdusă trebuie să fie limitată și necesară, scopul acestora să servească întreaga societate.

Totodată, observăm că pct.19 al Hotărârii nr.11 al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică vine în contradicție cu cele invocate de Comisia Europeană și Consiliul Europei, stabilind interdicții ineficace și absurde. Amintim că aceste interdicții deja au acționat pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioada de 2 luni în timpul stării de urgență, iar menținerea acestora pe o perioadă suplimentară de până la 30 iunie (încă o lună și jumate) este absurdă și contraproductivă.

Nu putem să trecem cu vederea și faptul că Hotărârii nr.11 al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică încalcă art.2 al Protocolului nr.4 la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, precum și art.27 al Constituției Republicii Moldova și limitează unul din drepturile fundamentale a omului și anume dreptul la libera circulație. Limitarea introdusă de către Comisie, nu se încadrează în prevederile art.54 al Constituției Republicii Moldova, căci alin.(4) al acestui articol prevede expres că „Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.” Ergo, Comisia nu a demonstrat în nici un mod necesitatea introducerii unei astfel de restricții care atinge însuși existența dreptului de circulație.

Observăm că conform lit. a) pct.8 al Regulamentului Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică „În perioada stării de urgenţă în sănătatea publică Comisia are dreptul:  a) să asigure crearea condiţiilor speciale de activitate, de viaţă şi deplasare pentru persoanele fizice şi juridice;”. Astfel atragem o deosebită atenție asupra modului în care legiuitorul a formulat dreptul Comisiei, adică Comisia are dreptul să asigure, nu să limiteze sau să interzică, dar anume să asigure crearea condițiilor de deplasare pentru persoane fizice și juridice. Conform Dicționarului Explicativ cuvântul a asigura înseamnă - a face ca înfăptuirea unui lucru să fie sigură, durabilă. Prin urmare, este indubitabil faptul că legiuitorul în norma citată, a stipulat dreptul comisiei exclusiv de a asigura crearea condițiilor, iar în situația de față, interzicerea circulației transportului internațional nicidecum nu poate fi atribuit la asigurare. Astfel, Comisia prin adoptarea pct.19 al Hotărârii 11 și-a asumat drepturi ilegale și a excedat atribuțiile sale.

Având în vedere practica țărilor corespondente cu Republica Moldova, ținând cont de recomandările Comisiei Europene, cu privire la măsurile treptate de restabilire a transporturilor, considerăm că măsurile prohibitive aplicate de pct.19 al Hotărârii nr.11 al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt exagerate și încalcă principiile abordate de Uniunea Europeană, care servesc drept simbolul democrației în societatea internațională contemporană. Astfel, dacă Republica Moldova tinde să fie un stat de drept, democrat și contemporan, deciziile și hotărârile adoptate de organele statale abilitate, trebuie să fie aduse la exigențele europene și să urmeze principiile echității și proporționalității în perioada de criză. O stare de criză precum este pandemia virusului covid-19 nu trebuie să stopeze funcționarea normală a societății și a cadrului legislativ al acestora, iar restricțiile introduse față de societate, trebuie să fie necesare și transparente, bine motivate și gândite, fără ca să producă daune mai mari decât însuși pandemia. Căci care mai este sensul unei restricții și limitări care are scop protejarea societatea și a oamenilor, dacă introducerea acesteia creează un impact negativ mai mare asupra societății și a oamenilor, decât neintroducerea acesteia.

Reieșind din cele expuse, Asociația Patronală a Transportatorilor și Serviciilor Auxiliare, solicită Guvernului Republicii Moldova și Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică revocarea/anularea prevederii: Se menține până la 30 iunie 2020 suspendarea transportului rutier de persoane în trafic internațional prin servicii regulate, regulate speciale, ocazionale și în regim taxi;” din pct. 19 al Hotărârii nr. 11 din 15 mai 2020 al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_transportservices.pdf

2 https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40

© 2018 Vocea Basarabiei

Autentificare

Utilizator *
Parola *
Ține-mă minte