Diplomele eliberate de USMF „Nicolae Testemițanu” vor fi recunoscute și peste hotare. Instituția a fost acreditată internațional

20 Iunie 2019 11:31 265 0 Ultima modificare 20 Iunie 2019 11:34

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obţinut statutul de instituţie acreditată internaţional de către Federația Mondială de Educație Medicală (World Federation for Medical Education – WFME).

Universitatea a primit ieri Certificatul de confirmare a acreditării internaţionale pe un termen de 5 ani, eliberat de Agenția Independentă de Acreditare și Rating (Independent Agency for Accreditation and Rating – IAAR) din Kazahstan – entitate abilitată de WFME cu drept de certificare internaţională a instituţiilor de învățământ.

Conform reprezentanţilor Agenţiei, USMF „Nicolae Testemițanu” este una dintre instituţiile de frunte şi unica universitate cu profil medical din Republica Moldova, cu o istorie de peste 70 de ani.

Acreditarea internațională prezintă mai multe avantaje, și anume: consolidarea imaginii Universității și creșterea competitivității la nivel mondial, garantarea unei instruiri de înaltă calitate, conform standardelor internaționale, extinderea posibilităților de colaborare cu alte organizații similare, sporirea credibilității în fața publicului vizat. Pentru specialiștii pregătiți la USMF „Nicolae Testemițanu”, certificarea internațională semnifică recunoașterea diplomelor de studii în alte state ale lumii și posibilități de afirmare peste hotarele țării.

Procesul de acreditare internaţională a fost inițiat în luna martie 2019 și a presupus mai multe etape, una dintre ele fiind realizarea Raportului de autoevaluare instituţională, conform cerinţelor înaintate de IAAR. Ulterior, în perioada 3-5 iunie curent, Comisia de experți externi a IAAR s-a aflat la USMF „Nicolae Testemițanu”, în scopul evaluării instituţionale finale în baza standardelor WFME, după examinarea preliminară, efectuată în lunile martie-mai.

Comisia a apreciat înalt programele de studii aplicate în universitate, ce vizează atât pregătirea teoretică, cât şi dezvoltarea competențelor profesionale ale viitorilor specialişti. De asemenea, a fost remarcat faptul că acestea sunt monitorizate şi actualizate sistematic.

La final, Comisia a venit cu unele recomandări precum: crearea unui spital universitar cu profil larg pentru dezvoltarea dexterităților practice ale studenților; aplicarea testării psihologice a candidaţilor la admiterea în Universitate, extinderea programelor de mobilitate academică a studenţilor; intensificarea pregătirii angajaţilor conform metodologiei cercetărilor ştiinţifice, precum şi atragerea plenară a partenerilor internaţionali şi a celor strategici la realizarea cercetărilor.

De asemenea, experții recomandă ca Universitatea să tindă spre autofinanţare la repartizarea resurselor, inclusiv pentru remunerarea personalului didactic în vederea atingerii unor rezultate mai bune în instruire.

 

 

 

sursa: zugo.md

© 2018 Vocea Basarabiei

Autentificare

Utilizator *
Parola *
Ține-mă minte