Din 1 septembrie 2021, mașinile transnistrene vor avea acces în traficul internațional dacă vor avea plăcuțe de înmatriculare neutre

16 Aprilie 2021 13:20 152 0

Conform celor convenite în trimestrul I al anului 2021, între autoritățile de profil ale Republicii Moldova și Ucrainei, începând cu data de 01 septembrie curent, accesul în traficul rutier internațional, va fie asigurat doar în privința mijloacelor de transport din regiunea transnistreană ce vor dispune de plăci de înmatriculare ale Republicii Moldova și de plăci de model neutru și însoțite de autocolantul „MD”, în conformitate cu prevederile Deciziei protocolare „Cu privire la participarea în traficul rutier internațional a autovehiculelor din regiunea transnistreană, care nu desfășoară activitate comercială” din 24 aprilie 2018, Legii nr.170/2018 și Hotărârii Guvernului nr.847/2018. 

Biroul politici de reintegrare amintește într-un comunicat de presă că că cele două puncte de înmatriculare a automobilelor din regiunea transnistreană și-au început activitatea la 01 septembrie 2018, conform mecanismului agreat în negocieri ce prevede accederea în traficul rutier internațional a mijloacelor de transport din regiunea transnistreană ce posedă plăcuțe de înmatriculare de format neutru (trei litere și trei cifre), clasificate la pozițiile tarifare 8703, 8711 și 8716, în condițiile Convenției de la Viena din 1968 asupra circulației rutiere, la care Republica Moldova este parte. 

Doritorii de a participa în traficul rutier internațional vor beneficia în continuare de serviciile prestate la cele două puncte de înmatriculare, situate în orașele Tiraspol și Râbnița, iar Agenția Servicii Publice a informat că începând cu data de 01 iunie 2021 vor fi aplicate noi facilități de prestare a serviciilor, cu demararea procesului de prestare a serviciului de eliberare a certificatului de înmatriculare de model neutru, în termen de 20 de zile lucrătoare la tariful de 330 de lei și de 10 zile lucrătoare la tariful de 660 de lei, respectiv, pentru eliberarea certificatului de înmatriculare provizoriu, emis în ziua adresării, solicitantul va achita 80 de lei. 

Pe lângă reducerea termenului de eliberare a certificatului de înmatriculare de la 30 la 10 zile lucrătoare, recent au fost realizate și alte măsuri de impulsionare, cum ar fi inițierea documentării începând cu 01 aprilie curent a remorcilor la categoriile de autovehicule enumerate supra, ajustarea cadrului normativ în vigoare la prevederile Legii nr.170/2018 care stipulează excluderea limitei de vârstă la plasarea sub regim vamal de import a mijloacelor de transport introduse după 24 aprilie 2018 în regiunea transnistreană, oferirea posibilității alegerii combinațiilor de cifre și de litere din numărul de înmatriculare din stocul repartizat subdiviziunii, iar în cazul manifestării dorinței de a obține plăci de model național se poate selecta și din masivul seriilor atribuite pentru subdiviziunile teritoriale ce deservesc locuitorii din stânga Nistrului și mun. Bender ș.a. 

Întru stimularea proceselor, autoritățile moldovenești întreprind constant mai multe acțiuni pentru a facilita accesul la servicii și a informa cetățenii cu privire la setul de acte și de proceduri necesare de parcurs în vederea documentării și participării în circulația rutieră internațională cu autovehiculele cu numere de înregistrare neutre. 

În mod continuu, autoritățile de la Chișinău reiterează necesitatea suplinirii programărilor online ale solicitanților cu deservirea în baza rândului viu, fapt care ar face posibilă înmatricularea zilnică a unui număr mai mare de solicitanți, propunere rămasă fără suport din partea Tiraspolului. 

Ținând cont că posesorii de plăci și de certificate de înmatriculare neutre pot participa în circulația auto din afara țării doar cu permise internaționale de model recunoscut și cele naționale, pentru locuitorii din regiunea transnistreană a fost pus în aplicare și un mecanism de preschimbare simplificată și fără susținerea probelor adiționale, cu obținerea permisului de conducere al Republicii Moldova, în perioada octombrie 2018-martie 2021 fiind preschimbate 11366 permise şi în total 36 mii sunt deţinute de către locuitorii din regiune, conform datelor furnizate de Agenţia Servicii Publice. 

La fel, în regim facilitat și adaptat la situația din regiunea transnistreană are loc și documentarea cu acte de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova și cu acte de stare civilă de model național, în cazul ultimelor fiind aplicabile prevederile art.13¹ din Legea nr.100/2001 și Hotărârii de Guvern nr.286/2019.

© 2018 Vocea Basarabiei

Autentificare

Utilizator *
Parola *
Ține-mă minte