Reacția virulentă a Executivului Asociației Judecătorilor din Republica Moldova:

05 Mai 2020 15:01 685 0 Ultima modificare 05 Mai 2020 15:04

COMUNICAT

al Executivului Asociației Judecătorilor din Republica Moldova

Ultima perioadă este marcată de o serie de evenimente de interes general cu referire la sistemul judecătoresc. AJM în calitate de asociație reprezentativă a marii majorități ai judecătorilor își manifestă îngrijorarea, reiterând că asigurarea independenței puterii judecătorești și a fiecărui judecător în parte reprezintă piatra de temelie a statului de drept.

În această ordine de idei, AJM consideră ca fiind extrem de grave acuzațiile lansate de exponenți de prim rang ai Executivului la adresa unor judecători privind atitudinea părtinitoare a magistraților la judecarea unor cauze penale examinate de aceștia. Art. 1 alin.(3) din Legea 544/1995[1] dispune că „judecătorii instanţelor judecătoreşti sînt independenţi, imparţiali şi inamovibili şi se supun numai legii”. Judecătorii adoptă decizii în mod independent şi imparţial şi acţionează fără nici un fel de restricţii, influenţe, presiuni, ameninţări sau intervenţii, directe sau indirecte, din partea oricărei autorităţi, inclusiv judiciare. Presiunile asupra judecătorilor sunt inadmisibile și lezează în mod direct independența justiției. Asemenea acuzații afectează grav imaginea nu doar a magistraților vizați, ci a întregului sistem judecătoresc. Astfel este perturbată activitatea de înfăptuire a justiției. Este grav afectată încrederea societății în sistemul judecătoresc.

AJM reiterează aceeași poziție și în cazul publicării în presă a unor informații despre pretinse acte de corupție și trafic de influență a unor judecători ai Curții Supreme de Justiție în legătură cu unele dosare de rezonanță. Lansarea unor asemenea informații fără suport factologic alimentează neîncrederea în sistemul judecătoresc și dau temei pentru noi speculații neîntemeiate la adresa judecătorilor. AJM consideră că informațiile de o asemenea gravitate, acestea fiind practic acuzații voalate, urmează a fi minuțios analizate și documentate până la informarea publicului larg. Indiferent de orice speculații, în activitatea lor, judecătorii se supun doar legii și nu vor tolera acte de imixtiune.

Totodoată, AJM atestă existența unor prevederi legislative care afectează independența justiției prin condiționarea carierei judecătorilor de numirea până la atingerea plafonului de vârstă. Cu acest prilej, AJM consideră că planarea unei posibilități ipotetice de a nu fi confirmat în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, reprezintă o limitare a independenței judecătorului și un puternic factor ce influențează activitatea acestuia.

La etapa actuală, debutul carierei judecătorilor este marcat de numirea în funcția de judecător inițial pe un termen de 5 ani. Potrivit art. 116 alin.(2) din Constituția Republicii Moldova „judecătorii instanţelor judecătoreşti se numesc în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii. Judecătorii care au susţinut concursul sînt numiţi în funcţie pentru prima dată pe un termen de 5 ani. După expirarea termenului de 5 ani, judecătorii vor fi numiţi în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă, stabilit în condiţiile legii”. În dezvoltarea normei constituționale, art. 11 alin.(1) din Legea 544/1995 prevede că „judecătorii judecătoriilor şi judecătorii curţilor de apel se numesc în funcţie, din numărul candidaţilor selectaţi prin concurs, de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Candidaţii selectaţi, care întrunesc condiţiile specificate la art.6, se numesc în funcţia de judecător iniţial pe un termen de 5 ani. După expirarea termenului de 5 ani, judecătorii sînt numiţi în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de ani”.

Gravitatea situației este amplificată de faptul că ponderea tinerilor judecători numiți inițial pe un termen de 5 ani este foarte mare. De asemenea, mecanismul legal ce vizează numirea în funcția de judecător pe un termen inițial de 5 ani prezintă riscuri sistemice, generând o stare de nesiguranță pentru tinerii judecători în interiorul acestei perioade, fapt ce nu poate să influențeze decât negativ procesul de înfăptuire a justiției.

Concomitent, în spațiul public a fost publicată reacția comună a unui grup de organizații neguvernamentale privind atacurile asupra sistemului judecătoresc. Alăturându-ne îndemnului  de asigurare a independenței justiției, AJM condamnă orice presiune, imixtiune sau oricare altă formă de influențare a judecătorilor. Independența justiției urmează a fi asigurată prin toate mijloacele prevăzute de lege. Persoanele și instituțiile ce își exprimă opinia asupra unor chestiuni ce vizează activitatea judecătorilor sunt chemate să adopte un discurs echilibrat.

[1] Legea nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului.

© 2018 Vocea Basarabiei

Autentificare

Utilizator *
Parola *
Ține-mă minte