ONG: Acordul privind împrumutul rusesc nu poate fi susținut, deoarece afectează grav securitatea economică, cât și suveranitatea țării

30 Aprilie 2020 15:33 376 0

IDIS Viitorul consideră că sunt două aspecte care trebuie analizate de către Curtea Constituțională în ceea ce privește constituționalitatea unor prevederi din Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat. Este vorba de conținutul Acordului de împrumut și procedura de negociere / semnare / ratificare.

În opinia experților IDIS, în ce privește conținutul Acordului, este de notat art.3 alin.(3), art.7 alin.(2) și art.11, care sunt contrare intereselor Republicii Moldova, iar efectele și consecințele acestor prevederi pot afecta caracterul suveran, independent și de neutralitate al Republicii Moldova. Experții IDIS Viitorul, la fel ca și autorii sesizării, susțin că este pusă în pericol activitatea / securitatea economică, financiară și valutară a țării, economia de piață, comerțul și libera concurență, domenii protejate expres de către Constituția Republicii Moldova.

Conform opiniei experților IDIS Viitorul, Republica Moldova intră într-un grav declin economic. Epidemia de coronavirus va deteriora dramatic atât economia globală cât și cea națională. Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) prognozează pentru economia mondială cea mai severă scădere a activităţii economice de la criza financiară globală din 2009. Anul acesta, PIB-ul global ar urma să urce cu doar 2,4%, cel mai redus nivel din 2009, şi în scădere faţă de estimarea din noiembrie, de 2,9%.

Potrivit experților IDIS Viitorul, Republica Moldova, ca și alte țări în curs de dezvoltare, va fi afectată de criză mult mai grav. Conform estimărilor guvernamentale, deficitul bugetar în 2020 va atinge maxima istorică de peste 30% din cheltuielile bugetare, cu cel puțin 20% mai grav decât în 2009. Recuperarea de după această criză va dura minimum 3-4 ani. Iar Fondul Monetar Internațional și-a modificat prognoza de creștere economică a Moldovei, de la +3,8% creștere a PIB-ului, la cel puțin -3% scădere.

„Acest fapt denotă că și economia națională a Republicii Moldova intră în recesiune economică pe o perioadă de cel puțin 3-4 ani, ceea ce înseamnă că va fi destul de dificil, ori chiar imposibil, țării noastre să-și onoreze la timp, începând cu anul 2021, obligațiunile privind rambursarea banilor conform graficului stabilit în Acord. Acest fapt poate genera probleme economice-financiare grave pentru Republica Moldova, inclusiv cedarea activelor întreprinderilor strategice ale țării”, au informat experții IDIS Viitorul pe membrii Curții Constituționale.

Experții IDIS Viitorul atenționează că în Acord nu este specificată instanța de judecată care va examina litigiile pe marginea creditului, ceea ce este o scăpare gravă din partea negociatorilor din partea Republicii Moldova, atunci când au negociat cu partea rusă. Lipsa specificării instanței de judecată, poate din start plasa Republica Moldova într-o poziție nefavorabilă, vis-a-vis de apărarea intereselor naționale și financiar-economice.

IDIS Viitorul mai atenționează că potrivit Acordului, datoriile private ale companiilor moldovenești către băncile rusești pot fi transformate în datorii de stat. Iar acest lucru arată că nu avem informație clară cu privire la cât se îndatorează Republica Moldova în fața Federației Ruse prin acest acord și cât trebuie să reîntoarcă înapoi. „O astfel de abordare denotă lipsa de profesionalism a negociatorilor moldoveni”, potrivit experților IDIS Viitorul.

Potrivit experților IDIS Viitorul, dreptul exclusiv privind stabilirea gradului de îndatorare a țării ține de Parlamentul RM, care prin Lege stabilește pentru Guvernul RM, limitele deficitului bugetar și valoarea maximă a datoriei externe pentru fiecare an (Art.38 din Legea Finanțele Publice și Responsabilitatea Bugetar Fiscală). Prin art.7.2 Moldova cedează din dreptul suveran altui stat, de a decide plafonul datoriei externe.  Astfel, devine nulă orice decizie a Parlamentului RM privind plafonul datoriei externe deoarece un alt stat poate decide, de la sine putere, majorarea acestei datorii.

IDIS Viitorul menționează faptul că aplicarea unor penalități excesive este o practică mai veche a Federației Ruse care a fost utilizată în relațiile cu Republica Moldova pentru preluarea activelor. Astfel, în perioada 1993-1994, prin aplicarea unor penalități excesive, au fost formate datorii nejustificate în baza cărora a fost procurată cota majoritară a întreprinderii strategice Moldova GAZ.

Experții IDIS constată că dacă se încalcă termenul de rambursare, conform Acordului, se leagă celelalte datorii existente de acest credit şi, evident, poate fi legată şi datoria extrem de mare din regiunea transnistreană, de şapte miliarde de dolari, pentru gazul pe care l-au folosit „transnistrenii”. Iar acest lucru este în defavoarea Moldovei. Condițiile date pentru Republica Moldova sunt extrem de proaste. Penalitățile respective pot să genereze activități din partea Federației Ruse care ar conduce la preluarea activelor întreprinderilor strategice moldovenești.

IDIS Viitorul mai constată că Federația Rusă, pe de altă parte, prin intermediul acestui Acord, încearcă să promoveze o poveste despre suportul lor dezinteresat  pentru a ajuta Republica Moldova. Însă acest credit, în opinia experților IDIS, vine cu condiții drastice ce nu avantajează cetățenii țării, dar îi afectează și îi împovărează cu noi datorii. Condițiile impuse de către Federația Rusă prevăd clauze absurde (în mod special art.7 pct. 2) care duc la creșterea dependenței de Federația Rusă. Principalii beneficiari ai Acordului sunt Federația Rusă și un cerc restrâns economic-financiar sprijinit de puterea de la Chișinău.

IDIS Viitorul a mai constatat că în acest Acord nu au fost respectate normele ce țin de transparența procesului decizional, nu au fost supuse consultărilor publice aceste proiecte de acte, iar publicul larg nu a avut posibilitatea de a le analiza, de a formula propuneri și recomandări. Lipsește consultarea și avizul consultativ al Comisiei politică externă şi integrare europeană a Parlamentului, contrar cerințelor din art.7 alin.(2) al legii privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova nr.595/1999. De remarcat aici și obligația de a întocmi o notă de argumentare pentru a fi prezentată în prealabil Comisiei parlamentare de profil, care să includă argumentarea necesităţii încheierii tratatului internaţional, cu specificarea eventualelor consecinţe de ordin politic, financiar-economic sau de altă natură, pe care le implică încheierea tratatului dat, proiectul acestuia în limba de stat şi, după caz, în limba străină, avizele autorităților publice.

Potrivit experților IDIS Viitorul, condițiile impuse de către Uniunea Europeană pentru acordarea de asistență macrofinanciară Guvernului Republicii Moldova prevăd reforme în domeniul justiției, în prevenirea și combaterea spălării banilor și reforme ce vor contribui la consolidarea sectorului financiar al țării. În acest sens, este preferabil ca Guvernul Republicii Moldova să negocieze, în cea mai mare parte, acordarea de asistență macrofinanciară din partea Uniunii Europene.

Experții IDIS Viitorul concluzionează că Republica Moldova are acum nevoie ca nici odată de finanțare externă. Creditul din partea Federației Ruse poate fi o soluție în acest sens, dar nicidecum nu trebuie să afecteze securitatea economică și suveranitatea țării. În forma actuală, acest Acord nu poate fi susținut deoarece afectează grav securitatea economică, cât și suveranitatea țării. În contextul respectiv, Guvernul Republicii Moldova, în regim de urgență, în mod transparent și deschis, trebuie sa renegocieze Acordul de creditare cu Federația Rusă, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova și legislația națională.

© 2018 Vocea Basarabiei

Autentificare

Utilizator *
Parola *
Ține-mă minte