Se propune îmbunătățirea reglementării facilităților fiscale

08 Februarie 2021 12:48 426 0

Facilitățile fiscale ar trebui examinate în calitate de cheltuieli bugetare pentru domeniul de care țin, iar în acest an, 2021, este necesar de revizuit oportunitatea acestor cheltuieli bugetare sub formă de facilități. O recomandare de politică „Facilitățile Fiscale în Republica Moldova și impactul lor asupra Bugetului Public național” a fost realizată de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în cadrul proiectului „Suportul societății civile acordat Parlamentului Republicii Moldova în promovarea reformelor economice și evaluarea agențiilor independente de reglementare”.

Astfel, IDIS „Viitorul” propune un Proiect de lege privind îmbunătățirea reglementării facilităților fiscale. În nota informativă a proiectului se spune că de la obținerea independenței, pe parcursul anilor autoritățile Republicii Moldova au oferit un șir de facilități fiscale diverselor grupuri sociale, entităților economice sau anumitor activități economice. Pentru estimarea impactului bugetar al facilităților fiscale s-a operat cu Rapoartele Curții de Conturi și ale Consiliului Concurenței. Însă, s-a lucrat doar în baza unui singur raport complex al Curții de Conturi privind facilitățile fiscale, care a fost disponibil

În baza acestuia s-a putut constata că ratările anuale de venituri de pe urma facilităților fiscale variază de la 50-60% din veniturile Bugetului de Stat, cea ce pentru anul 2020 reprezintă nu mai puțin de 25 miliarde lei. În perioada 2010-2020, încasările Bugetului de Stat din impozite și taxe vor constitui 286 de miliarde de lei, iar suma facilităților pentru această perioadă este estimată la 170 de miliarde de lei sau aproximativ 60% din veniturile bugetare.

Proiectul de lege propus are ca scop creșterea transparenței bugetare și a cheltuirii banului public. Ori, orice facilitate fiscală, prin esența sa economică reprezintă un cost fiscal pentru Bugetul de Stat, cost care nici odată nu a fost evaluat și auditat de Curtea de Conturi. Proiectul de lege definește facilitățile fiscale drept costuri fiscale care trebuie tratate ca orice alt cost bugetar. Astfel, se propune ca la Legea Anuală a Bugetului de Stat să fie inclusă o anexă, care să cuprindă lista tuturor facilităților fiscale, anul adoptării acestora, costurile pentru anul în curs și costurile cumulative de la data aplicării fiecărei facilități.

Totodată, Curtea de Conturi va prezenta anual în Parlament, odată cu Raportul privind Executarea Bugetului de Stat și un Raport privind auditul facilităților fiscale și vamale. Deoarece facilitățile fiscale comportă toate elementele unei subvenții din bugetul de stat, Inspecția financiară va avea dreptul și obligația să verifice entitățile economice beneficiare de facilități fiscale în vederea utilizării corecte a banului public provenit din facilitatea acordată.

Autorii inițiativei legislative susțin că toate aceste măsuri vor crește gradul de transparență în utilizarea banului public, vor permite evaluarea corectă a impactului fiecărei facilități fiscale și vor permite decidenților politici să revizuiască oportunitatea facilităților fiscale existente. Admițând că anual vor fi reevaluate doar 10% din facilitățile fiscale oferite, aceasta ar însemna decizii politice de realocare anuală a 2,5 miliarde de lei. Altfel spus, factorul politic va decide dacă menținem o facilitate, oferim una nouă, ori anulăm facilitatea, iar pe banii economisiți dezvoltăm programe de finanțare de interes public.

Potrivit autorilor, considerăm facilitățile fiscale drept un instrument important în depășirea perioadelor de criză,  dar problema de bază a Republicii Moldova este lipsa transparenței și monitorizării impactului acestor facilități. „Nu pledăm pentru anularea facilităților fiscale. Multe facilități au asigurat dezvoltarea armonioasă a unor sectoare importante din economie, iar altele au ajutat mediul de afaceri în perioadă de criză, însă avem foarte multe facilități care au o durată de viață mai mare de 25 de ani și nimeni până în prezent nu a examinat oportunitatea menținerii lor și nu a măsurat care a fost impactul pozitiv al aplicării lor”, se spune în nota informativă a proiectului.

Potrivit proiectului, în Republica Moldova cadrul legal lipsește definitiv și de aceea se propune ca primă etapă să fie crearea unui cadrul legal în scopul transparentizării facilităților fiscale. Este de asemenea necesar să fie cunoscută lista actualizată a tuturor facilităților fiscale, conținând informații precum data aprobării, costurile anuale și totale ale fiecărei facilități fiscale în parte, precum și care este impactul pozitiv al acestor facilități.

În scopul transparentizării procesului, se propune ca facilitățile fiscale să devină parte integrantă a Bugetului de Stat, sub forma de anexă la buget cu denumirea “Costuri Fiscale”. Totodată, practica din 2020 a demonstrat că în perioadă de criză Guvernul aplică trei mecanisme de facilități fiscale, dintre care doar unul este instituit pentru o perioadă nedeterminată. Recomandarea este ca orice facilitate fiscală să fie oferită pe o durată de timp determinată, de 1,3,5,10 ani, iar pentru cazurile excepționale și mai mult, cu posibilitatea de prelungire a acestui termen în situația în care asemenea prelungire ar fi oportună din punct de vedere economic.

Proiectul „Suportul societății civile acordat Parlamentului Republicii Moldova în promovarea reformelor economice și evaluarea agențiilor independente de reglementare” este sprijinit financiar de către Fundația Soros Moldova.

Fundația Soros Moldova promovează valorile societății deschise, sprijină democrația, susținând ideile inovative și încurajând vizionarii, care produc schimbări pozitive, pentru ca Moldova să devină un loc mai bun pentru trai.

Responsabilitatea pentru conținutul acestei publicații aparține autorilor și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros.

© 2018 Vocea Basarabiei

Autentificare

Utilizator *
Parola *
Ține-mă minte