Cât ne costă energia regenerabilă? Actele de care aveți nevoie pentru a depune cererile la ANRE

02 Martie 2020 09:22 499 0

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat tarifele fixe şi prețurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care vor obține statutul de producător eligibil în anul 2020.

Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat următoarele valori ale prețurilor și tarifelor fixe la energia electrică produse din resurse regenerabile:
1. instalațiile fotovoltaice – 1.88 lei/kWh;
2. instalațiile eoliene – 1.55 lei/kWh;
3. instalațiile hidroelectrice – 0.97 lei/kWh;
4. instalațiile de cogenerare pe biogaz – 1.84 lei/kWh;
5. instalațiile de cogenerare pe biomasă solidă – 1.96 lei/kWh.
În acest context, Agenția încurajează agenții economici să investească în instalațiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile.
Astfel, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil, cererile pentru confirmarea statutului de producător eligibil vor fi depuse de către solicitanți începând cu data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial.

La cererea pentru confirmarea statutului de producător eligibil se anexează următoarele acte:
1) copia avizului de racordare eliberat de operatorul de sistem;
2) copia actului, care atestă dreptul de proprietate/superficie a terenului sau construcției unde este construită centrala electrică a solicitantului;
3) copia actului care atestă faptul depunerii garanției pentru participare stabilită.
În cazul lipsei unui act din cele menționate sau în cazul prezentării unor informații eronate, Agenția va respinge dosarul solicitantului.

© 2018 Vocea Basarabiei

Autentificare

Utilizator *
Parola *
Ține-mă minte