Prioritățile BNM pentru 2020 privind supravegherea bancară

21 Ianuarie 2020 13:09 407 0 Ultima modificare 21 Ianuarie 2020 13:11

În 2020, Banca Națională va continua să depună eforturi în vederea asigurării unei supravegheri prudențiale eficiente, prin analiza exhaustivă a guvernanței interne și a procedurilor de control intern și gestionarea riscurilor, precum și prin evaluarea adecvării capitalului și lichidității. Despre aceasta informează instituția într-un comunicat de presă, unde anunță șapte domenii principale pe care se va axa în acest an în procesul de supraveghere bancară, transmite IPN.

BNM menționează că în acest an a fost planificată prezentarea de către bănci a primelor raportări privind procesul de evaluare a adecvării lichidității interne, care va deveni o componentă nouă a procesului de supraveghere și evaluare realizat de către BNM. Astfel, va fi evaluată soliditatea, eficacitatea și caracterul cuprinzător al cadrului pentru administrarea riscurilor de lichiditate și de finanțare aferente băncilor.

În 2020, BNM își va consolida eforturile pentru implementarea recomandărilor Comitetului Moneyval al Consiliului Europei, în vederea continuării aplicării standardelor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. De asemenea, vor fi întreprinse măsuri pentru îmbunătățirea aplicării abordării bazate pe risc în procesul de supraveghere, care ar permite o analiză mai profundă și mai dedicată a implementării cerințelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Suplimentar, vor fi depuse eforturi pentru continuarea și îmbunătățirea cooperării în domeniul dat între instituțiile participante la procesul de supraveghere a instituțiilor raportoare.

Evoluția creditelor pentru procurarea/construcția imobilului și a celor de consum, acordate persoanelor fizice, va fi monitorizată în cadrul supravegherii din oficiu. Totodată, BNM va intensifica controalele pe teren, în vederea axării pe evaluarea riscului de credit, verificarea portofoliilor de credite acordate în ramurile date, în special procedurile de acordare și monitorizare, precum și evoluția acestora în raport cu apetitul la risc al băncilor. La fel, va monitoriza modul de realizare de către bănci a strategiilor de reducere a creditelor neperformante.

BNM mai anunță că în acest an va verifica atât riscul operațional inerent, cât și activitatea de administrare a riscului operațional. De asemenea, vor fi evaluate măsurile întreprinse de bănci în vederea întăririi procedurilor de securitate fizică. La fel, va realiza evaluarea detaliată a planurilor de redresare pentru a determina credibilitatea componentelor-cheie ale acestor planuri.

Totodată, în contextul obiectivului de promovare a plăților fără numerar, BNM va monitoriza ponderea ordinelor de plată inițiate în mod electronic de către clienții băncilor și măsurile întreprinse de aceștia pentru sporirea numărului de plăți electronice.

© 2018 Vocea Basarabiei

Autentificare

Utilizator *
Parola *
Ține-mă minte