Ce este carantina? Răspunsul avocatului

09 Aprilie 2020 13:30 1202 0 Ultima modificare 09 Aprilie 2020 17:10

Avocatul Ion BRICEAC continuă să explice chestiuni juridice esenţiale, legate de instituirea stării de urgenţă.

Ce este carantina?

Pentru asigurarea condiţiilor optime de realizare a potenţialului de sănătate al fiecărui individ pe parcursul vieţii, prin efortul organizat al societăţii în vederea prevenirii îmbolnăvirilor, a protejării şi promovării sănătăţii populaţiei şi îmbunătăţirii calităţii vieţii, legiuitorul a reglementat organizarea supravegherii de stat a sănătăţii publice, stabilind cerinţe generale de sănătate publică, determinând întinderea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor fizice şi juridice, precum şi modul de organizare a sistemului de supraveghere de stat a sănătăţii publice (Legea nr. 10 din 3 februarie 2009, privind supravegherea de stat a sănătăţi publice) (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120903&lang=ro#).

Articolul 2 din Legea citată defineşte carantina ca fiind: restricţia activităţilor de circulaţie, izolare şi/sau separarea de alte persoane a persoanelor suspecte de a fi infectate, dar care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport ori a bunurilor suspecte de a fi contaminate într-o manieră care să prevină posibila răspândire a infecţiei sau contaminării.

Cine și când instituie carantina?

Carantina poate fi instituită în două cazuri – 1) pentru prevenirea urgenţelor de sănătate publică/asigurarea unui grad adecvat de pregătire pentru aceste urgenţe şi 2) în cadrul urgenţelor de sănătate publică declarate (declanşate). Astfel, este necesar mai întâi să precizăm că urgenţa de sănătate publică reprezintă apariţia sau riscul iminent de răspândire a unei boli sau a unui eveniment de sănătate care determină probabilitatea înaltă a unui număr mare de decese şi/sau a unui număr mare de dizabilităţi în rândul populaţiei afectate ori care determină expunerea largă la acţiunea unui agent biologic, chimic sau fizic ce poate cauza în viitor riscuri semnificative pentru un număr substanţial de persoane în mijlocul populaţiei afectate.

În scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire pentru urgenţele de sănătate publică, Guvernul decide introducerea, suspendarea sau anularea măsurilor de izolare şi/sau carantină la nivel naţional şi al unităţilor administrativ-teritoriale, în baza propunerilor Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Observăm că introducerea carantinei la nivel naţional vine să asigure pregătirea pentru urgenţele de sănătate publică.

Tot în vederea asigurării unui grad adecvat de pregătire pentru urgenţele de sănătate publică, autorităţile administraţiei publice locale decid instituirea, suspendarea sau anularea măsurilor de izolare şi/sau carantină la nivel de localitate sau comunitate în baza propunerilor autorităţilor competente pentru supravegherea sănătăţii publice.

În perioada stării de urgenţă în sănătate publică, autoritatea competentă pentru supravegherea sănătăţii publice responsabilă de gestionarea urgenţei poate să dispună izolarea şi/sau carantina unei persoane sau a unui grup de persoane, inclusiv a celor care nu au urmat prescripţiile privind efectuarea examenelor medicale, a testărilor, vaccinării ori a tratamentului preventiv sau a celor care au intrat fără autorizaţie în zona supusă izolării/carantinei. De asemenea, autoritatea competentă pentru supravegherea sănătăţii publice responsabilă de gestionarea urgenţei poate institui reguli de intrare în/ieşire din zona supusă izolării sau carantinei.

Cine declară starea de urgenţă în sănătatea publică?

Starea de urgenţă în sănătatea publică este instituită de către Comisia naţională extraordinară de sănătate publică şi/sau comisa teritorială extraordinară de sănătate publică, la propunerea directorului Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică sau a conducătorilor centrelor de sănătate publică responsabile pentru teritoriul respectiv. Starea de urgenţă în sănătate publică este declarată prin emiterea unei hotărâri a Comisie naţionale extraordinare de sănătate publică sau a unei comisii teritoriale extraordinare de sănătate publică.

Potrivit pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 820 din 14 decembrie 2009, „Comisia naţională extraordinară de sănătate publică este abilitată cu dreptul de adoptare a hotărârilor privind declararea/anularea stării de urgenţă în sănătatea publică, la nivel republican, coordonare a activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale, persoanelor fizice şi juridice în scopul prevenirii, diminuării, răspunsului şi lichidării consecinţelor urgenţelor de sănătate publică”. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

Analizând hotărârile adoptate de către Comisia naţională extraordinară de sănătate publică, disponibile pe www.gov.md (https://gov.md/ro/content/informatii-privind-coronavirus), nu am constatat instituirea stării de urgenţă în sănătate publică (a nu se confunda cu starea de urgenţă declarată pe întreg teritoriul Republicii Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020).

 

© 2018 Vocea Basarabiei

Autentificare

Utilizator *
Parola *
Ține-mă minte

Please publish modules in offcanvas position.