Primarul localităţii Zubreşti (Străşeni), Maria Manoli a fost invitata emisiunii "Puncte de Reflecție cu CALM"