DIRECT // 12:00, Briefingul săptămânal organizat de Partidul Democrat din Moldova