Controlul judiciar ar putea fi aplicat pe o perioadă de cel mult 60 de zile

Eliberarea provizorie sub control judiciar ar putea fi aplicată de către judecătorul de instrucție sau de către o instanță pe o perioadă de cel mult 60 de zile. Modificări și completări în acest sens la Codul de procedură penală au fost aprobate în primă lectură în ședința de joi, 22 martie, a Parlamentului, transmite IPN.

Potrivit modificărilor propuse, măsura poate fi dispusă pe un termen de cel mult 12 luni cumulative învinuitului de săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen de cel mult 12 ani. Totodată, măsura poate fi de 24 de luni cumulative în cazul învinuitului de săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 12 ani.

Organul de poliție în a cărui rază teritorială locuiește învinuitul eliberat provizoriu verifică periodic respectarea obligațiilor de către acesta, iar în cazul în care constată încălcări, sesizează imediat judecătorul.

Prin modificările operate se menține măsura eliberării provizorii pe cauțiune, care urmează a fi verificată periodic, dar nu mai rar decât o dată la 60 de zile, de către judecătorul care a dispus măsura. De asemenea, se propune ca măsura eliberării provizorii pe cauțiune să poată fi dispusă pe un termen de cel mult 12 luni cumulative învinuitului de săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen de cel mult 12 ani și, respectiv, 24 de luni cumulative – pentru persoana învinuită de săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 12 ani.

Proiectul urmează să fie votat în lectură finală.