CNA își pierde din competențe! Ministrul Justiției anunță reforme esențiale în Codul Penal și Contravențional

Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, a anunțat astăzi, în cadrul tradiționalei conferințe de presă săptămânale a Partidului Democrat, propunerile ministerului de resort cu privire la proiectul de lege pentru modificarea mai multor articole ale Codului Penal, Codului de Procedură Penală, Codului Contravențional, a unor legi cu privire la Controlul de Stat și a Serviciului de Informații și Securitate, care să aducă mai puțin stres agenților economici în interacțiunea lor cu organul de forță.

Prevederile vor schimba esențial procedurile de lucru privind documentele, copiile documentelor, suporturilor de informație, bunurile utilizate în procesul economic, care nu vor mai putea fi ridicate de oamenii legii, sau Organul să le rețină pentru maxim trei zile pentru investigare, și va fi introdus un mecanism de garanții financiare asupra acelora ce cad sub incidența sechestrării.

O altă propunere importantă din acest proiect al Ministerului Justiției este excluderea aplicării măsurilor de arest în cazul infracțiunilor economice minore.

Agenții economici care au încălcat legea din necunoștință a unor proceduri vor fi "iertați" și ajutați de un mecanism prin care să înlăture  neconformitățile din infracțiune, fiind scutiți de caracterul penal. În caz contrar, Organul de constatare întocmește un act care va fi transmis organelor Procuraturii. Vor dispărea măsurile de persecutare ale agenților economici.

Ministrul Justiției a anunțat și modificări la Centrul Național Anticorupție, care își va pierde din competențe. Va dispărea Poliția Economică. 

La articolul 27 din Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera j) cu următorul cuprins: „j) impactul acţiunilor sale, în timpul exercitării atribuţiilor, asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi mediului de afaceri, în vederea atingerii unei eficienței maxime și a micșorării constante a încălcărilor drepturilor şi libertăţilor omului şi a presiunii asupra mediului de afaceri.".

O altă instituție care este abordată de acest proiect de lege privește Serviciul de Informații și Securitate, astfel încât acesta să se concentreze pe acțiuni ce constituie amenințare pentru independenţa, suveranitatea, unitatea, integritatea teritorială, ordinea constituţională, dezvoltarea democratică, securitatea internă, a statului, societății și cetățenilor, statalitatea Moldovei, vitalitatea și funcționarea stabilă a celor mai importante ramuri ale economiei naționale.

"Vrem să transferăm competența de constatare a indicilor constitutivi ai infracțiunilor de la MAI și CNA către instituțiile investite cu dreptul de control într-un anumit domeniu și trecerea urmăririi penale a acestor fapte către Procuratură. Suplimentar, venim cu o rescriere a procedurii contravenționale - să fie una simplă, debirocratizată, rapidă și cu o intervenție rapidă din partea statului, respectând dreptul la contestare în instanța de judecată."

Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74, articolul 195), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

Articolul 53 se completează cu litera h) cu următorul cuprins: "h) repararea prejudiciului în termenul stabilit de organul de control de stat al activităţii de întreprinzător sau un alt organ competent în controlul respectării prevederilor legislației din domeniu și achitarea la bugetul de stat a unei sume egală cu valoarea prejudiciului material cauzat, dar nu mai mică, decât dublul limitei maxime a amenzii prevăzute de sancțiunea articolului corespunzător din partea specială în cazul săvârșirii pentru prima oară a unei infracțiuni economice".

Modificările la Codul Penal unde infractorul va fi eliberat de răspundere penală, în cazurile:

* a săvârșit pentru prima oară o infracțiune (prevăzută la art. 1851 -1852, 238-2422, 244- 2462, 2501 -257, 259-2611 și 241);

* a înlăturat încălcările și a reparat prejudiciul în termenul stabilit de organul de control (prevăzut în Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător);

* a achitat la bugetul de stat o sumă egală cu valoarea prejudiciului material cauzat (nu mai mică decât dublul limitei maxime a amenzii prevăzute de sancțiunea articolului corespunzător din partea specială valoarea maximă a amenzii prevăzute de sancțiunea articolului corespunzător din partea specială);

Selectarea componențelor de infracțiune a fost efectuată prin respectarea criteriilor cumulative, privind componențe de infracțiuni care aduc atingere relațiilor sociale cu privire la practicarea legală a activității de întreprinzător și organizarea în condiție de legalitate a afacerilor, relațiilor sociale, infracțiuni ce nu presupun aplicarea constrângerii psihice, fizice, sau nu s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei sau nu a fost săvârșite de un grup criminal organizat sau organizație criminală și omponențe de infracțiune materiale.

La articolul 80 cuvintele ,,se reduce cu o treime din pedeapsa maximă prevăzută pentru această infracțiune", se substituie cu cuvintele ,,se reduce cu două treimi din pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru această infracțiune în cazul pedepsei cu închisoarea și pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunității, iar în cazul pedepsei cu amenda, aceasta se va reduce cu o doime în limitele de pedeapsă prevăzute de lege. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani.".

La articolul 90 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: ,,(11) În cazul în care persoana a săvârșit pentru prima oară o infracțiune prevăzută la articolele 183, 1851, alin. (3), 1852, alin. (7), 223-237, 238 alin. (1), 239, 240, 2411, alin. (2), 2421, alin. (2), 2422, alin.(2), 244, 2441, 245, 2451. 2452, 2453, 2454, 2455, alin. (2), 2456, alin. (2), 2457, alin. (2), 2458, alin. (2), 2459, 24510, 24511, 246-247, 2501, 251-253, 257 alin. (3)-(4), 259-2611a recunoscut vinovăția, a înlăturat încălcarea admisă, a reparat prejudiciul material cauzat și a plătit la bugetul de stat o sumă egală cu valoarea prejudiciului material cauzat, dar nu mai mică decît valoarea maximă a amenzii prevăzute de sancțiunea articolului corespunzător din partea specială, instanța de judecată aplicând pedepse în condițiile alin 1, va dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului."