Numărul investiţiilor în creştere. Care sunt direcţiile

Învestiţiile în Republica Moldova, în anul 2017, a crescut cu 1,3%, față de anul 2016, atingând valoarea de 21 de miliarde de lei, precizează într-un comunicat de presă Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

Astfel, cele mai multe investiţii au fost înregistrate în construcții inginerești – cu 25%, mașini și utilaje – cu 9%, programe informatice – cu 18% și în active biologice imobilizate (fitotehnie și zootehnie) – cu 8%.

Sectorul construcțiilor pare să se fi revigorat după trei ani de recesiune. În  anul 2017,  întreprinderile cu genul principal de activitate „Construcții” au efectuat în antrepriză lucrări în valoare de 9 miliarde de lei, sau cu 2,3% mai mult față de volumul înregistrat în 2016. Creșterea activității realizată în antrepriză s-a datorat majorării lucrărilor de reparații capitale (+17%) și curente (+26%). În același timp, volumului lucrărilor de construcții noi a înregistrat o micșorare cu 7,4%. Respectiv, și volumul investițiilor realizate în construcția clădirilor rezidențiale și nerezidențiale a scăzut cu 11,5%, însumând 7 miliarde de lei. În anul 2017 au fost date în exploatare 7236 de locuințe (apartamente și case individuale de locuit), cu o suprafață totală de 571,8 mii m², ceea ce reprezintă cu 10,9% mai mult față de anul 2016.

Procurarea utilajului, mașinilor, instalațiilor de transmisie a asimilat circa 7 miliarde de lei (33%) din volumul total al investițiilor. Cea mai mare parte a mijloacelor financiare în utilaje au fost investite de către sectorul privat (circa 75%), ceea ce demonstrează că agenții economici se orientează spre retehnologizarea proceselor de producție, fapt stimulat și de necesitatea alinierii calității produselor moldovenești la cerințele piețelor externe, pentru a beneficia de oportunitățile oferite de Acordul de Asociere/DCFTA cu Uniunea Europeană.

Anul trecut, investițiile în mijloacele de transport au însumat 1,9 miliarde de lei, în scădere cu 0,1%, față de 2016,  fapt determinat de micșorarea investițiilor în acest domeniu de către sectorul privat (-6,1%). Totuși, sectorul privat a investit circa 63% din suma totală a investiției pe sector.