Posibilități de finanțare pentru ÎMM în 2018

În 2018, întreprinderilor mici și mijlocii le va fi oferit suport prin intermediul mai multor programe și fonduri finanțate de la bugetul de stat. În buget sunt prevăzuți 29,4 mln lei în scopul stimulării investițiilor pentru dezvoltare regională prin crearea locurilor de muncă. Din această sumă, 10 mln lei vor fi direcționați către Programul de abilitare a femeilor din regiuni, transmite IPN.

Din fondul de garantare a afacerilor în mediul rural se alocă 25 mln lei pentru acordarea garanțiilor la creditare pentru  peste 170 de antreprenori.

În sprijinul persoanelor care au revenit acasă după ce au muncit peste hotarele țării și doresc să se lanseze în business vine Programul PARE 1+1. În 2018 pentru finanțarea PARE 1+1 bugetul acordă în total 40 mln lei.

Posibilități de finanțare pentru ÎMM există și din Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural, care în acest an este în mărime de 900 mln lei.

Pe lângă susținerea financiară, se acordă și susținere de instruire, formare continuă. Cursuri de instruire vor fi organizate tradițional de Organizația pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Potrivit datelor statistice, circa 97% din companiile care activează în Moldova reprezintă sectorul ÎMM.