În august valoarea transferurilor de bani de la moldovenii ce muncesc peste hotare a crescut cu 9,5%

În luna august 2017, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 106.02 mil. USD (în creștere cu 9.5 la sută comparativ cu august 2016).

Diagrama 1. Structura pe zone geografice a transferurilor nete de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice, august 2017 (%)

În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice, Rusia continuă să fie partenerul principal al Republicii Moldova, deținând ponderea de 36.0 la sută (38.06 mil. USD) din total (în scădere cu 3.0 puncte procentuale comparativ cu august 2016). De asemenea, de menționat transferurile din Israel – 15.7 la sută (16.58 mil. USD), din Italia -  11.6 la sută (12.27 mil. USD), SUA – 7.7 la sută (8.14 mil. USD), Marea Britanie – 4.9 la sută (5.23 mil. USD), Germania – 4.7 la sută (5.02 mil. USD), Franța – 2.7 la sută (2.86 mil. USD), Turcia – 1.3 la sută (1.39 mil. USD),  Spania – 1.1 la sută (1.14 mil. USD), Irlanda – 1.0 la suta (1.01 mil. USD ),  România – 1.0 la sută (1.10 mil. USD), Portugalia – 0.9 la suta (0.93 mil. USD), din alte state – 11.4 la sută (12.11  mil. USD).

Diagrama 2. Structura valutară a transferurilor de mijloace băneşti din străinătate prin SRB  efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor licențiate, august 2017 ( %)

În structura pe valute a transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice, transferurilor în dolari SUA le-a revenit ponderea principală de 50.9 la sută (în descreștere cu 2.0 p.p., comparativ cu august 2016), urmate de transferurile în euro  – 38.8 la sută (în creștere cu 5.2 p.p.) și cele în ruble rusești – 10.3 la sută (în descreștere cu 3.2 p.p.).  

Diagrama 3. Transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice, în dinamică lunară, 2015 – august 2017 (mil. USD)

În august 2017, comparativ cu perioada similara a anului precedent, fluctuațiile cursului de schimb al valutelor din transferurile prin SRB față de dolarul SUA au contribuit cu 1.7 puncte procentuale la creșterea totală a valorii transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice. Însă efectiv (eliminându-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent) a fost înregistrată o creștere a volumului transferurilor cu 7.8 la sută.

Diagrama 4. Transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice, în dinamică lunară, august 2017 (mil. USD) - impactul cursului de schimb

Diagrama 5. Transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice, în dinamică lunară, anul 2016 (mil. USD) - impactul cursului de schimb

Diagrama 6. Transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice, în dinamică lunară, anul 2015 (mil. USD) - impactul cursului de schimb

NOTĂ:

Banca Națională a Moldovei atrage atenția că transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor nu constau doar din remiterile cetățenilor Republicii Moldova care lucrează peste hotare, ci includ și astfel de transferuri unilaterale, precum:

  1. transferurile locale, inclusiv salariale în favoarea persoanelor fizice rezidente de la reprezentanțele nerezidenților (reprezentanțele instituțiilor financiare internaționale, organizații internaționale, reprezentanțele agenților economici străini) din Republica Moldova (0.9 la sută din totalul transferurilor);
  2. transferurile în favoarea nerezidenților aflați temporar în Republica Moldova (1.5 la sută din totalul transferurilor prin sistemele de remitere de bani);
  3. pensii (sociale și alimentare) și indemnizații (0.2 la sută din totalul transferurilor).

Transferurile  de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova includ și transferurile persoanelor fizice efectuate prin intermediul oficiilor poștale  ale Î.S.  "Poșta Moldovei" (decontate prin bănci), atât prin sistemele de remitere de bani, cât și mandatele poștale.